ศาสตร์ NLP & Hypnotherapy และวิทยาศาสตร์ทางจิต Money day 8 #เทคนิคง่ายๆของคนโชคดี เคาะ…