ศาสตร์ NLP & Hypnotherapy และวทยาศาสตร์ทางจิต Mind Science ฝังข้อมูลด้านดีด้านบวกไว้ในระ…