Janusz Zagórski w rozmowie z Ewa Pawelą, która bezpośrednio zetknęła się z technologią mind control.