เจาะลึกศาสตร์แห่ง NLP

เจาะลึกศาสตร์แห่ง NLP

https://youtube.com/watch?v=pbm4TkD8YYk“เหตุที่คน 9 ใน 10 เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะจิตใจพวกเขาอ่อนแอ แต่เพราะพวกเขายังสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเองไม่เป็น” -ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร-...